Makna 1 Suro bagi Orang Jawa

Kirab 1 Suro adalah agenda tahunan yang dilaksanakan oleh Keraton Kasunanan, juga Mangkunegaran di Kota Solo pada malam pergantian tahun Jawa. Di malam tersebut, pusaka-pusaka milik keraton dikirab mengelilingi tembok keraton. Pada tahun 931 Hijriyah atau 1443 Tahun Jawa Baru, yaitu pada zaman pemerintahan Kerajaan Demak, Sunan Giri II telah membuat penyesuaian antara sistem kalender … Continue reading Makna 1 Suro bagi Orang Jawa

Advertisements